کله سر تور – تور طبیعت گری|تور بوم گردی|تور کویر| تور کوه نوردی

کله سر تور – تور طبیعت گری|تور بوم گردی|تور کویر| تور کوه نوردی

آرشیو برای دسته ی ایسلند

معرفی بهترین مکان های دیدن شفق قطبی در ایسلند


بهترین مکان های دیدن شفق قطبی در ایسلند شفق های های قطبی درخشان هستند. شما در مورد این پدیده بی نظیر به طور مداوم از اطرافیان خود شنیده اید که همانند پرده ای متحرک از نورهای سبز و آبی روشن که در آسمان درخشش می کنند می باشد اما اگر نخواهیم اغراق کنیم شانس دیدن […]

ادامه مطلب